hľadáme hodnoty
v hudbe i spoločnosti

Máš skúškové a nevládzeš? Toto je pre teba!

Čaká ťa dôležitá skúška a nemáš dostatok síl alebo viery v pozitívny výsledok?

Máš pred sebou ťažkú skúšku a neveríš, že ju zvládneš? Myslíš si, že to, čo sa vyžaduje, je nad tvoje sily? Nesmúť a neboj sa, vždy je s tebou niekto, kto nepozná limity! Zdôraznil to už nespočetne veľa ráz a stojí pri tebe aj teraz.

Ak veríš, máš aj inú cestu

Je samozrejmé, že pre nadobudnutie vedomostí (čo je prvoradý cieľ štúdia) musíš veľa naštudovať. Vedomosti bez štúdia nejdú dohromady. Často sa však trápime aj vtedy, keď štúdiu venujeme množstvo času, ale nedokážeme prekonať strach z blížiacej sa skúšky. Ľudsky je to pochopiteľné, ale ak veríš Bohu, máš aj inú cestu. Strach odovzdaj Jemu a ty sa sústreď iba na prípravu a samotnú skúšku. Tu je niekoľko povzbudení, ako na to.

©Depositphotos.com/yuryimaging
Máš skúškové a nevládzeš? Toto je pre teba!

Strach odovzdaj a sústreď sa na dobrý výsledok

1.
Neveríš si? Ver Bohu!
Hľa, ja som Pán, Boh každého tvora; či je mne nejaká vec nemožná?
/Jer 32, 27/

2.
Ak sa budeš snažiť, podarí sa ti odohnať strach, ktorý ti zväzuje myseľ. Možno ho neodstrániš úplne, ale dovoľ si ukázať to najlepšie, čo je v tebe. Ešte lepšie, dovoľ to Bohu!
Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné.
/Mt 19, 26/

3.
Dokážeš viac, než si myslíš. Nevzdávaj sa uprostred boja, máš dostatok síl na prekonanie každej životnej skúšky! Priprav sa tak, ako to len ide a vydaj zo seba všetko. Nezabúdaj, že Boh je s Tebou, ak ho pustíš do svojho života!
On dáva silu ukonanému a bezmocnému dá veľkú zdatnosť. Ustáva mládež a omdlieva a junač podlomená padá. Tí však, čo dúfajú v Pána, dostávajú novú silu, získavajú krídla ako orly, utekať budú a neustanú, budú putovať a neomdlejú.
/Iz 40, 29 – 31/

4.
Výsledok skúšky môžeš ovplyvniť dobrou prípravou. K nej i samotnej skúške si však môžeš privolať najväčšiu podporu. Pros si o dary Ducha Svätého a neštuduj sám. V tíme s Bohom ti pôjde všetko ľahšie, získaš osobitnú silu zdolať prekážky, prijať prípadný neúspech, byť vnútorne silným človekom.
Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!
/Lk 11, 13)

5.
Ak chceš byť vo víťaznom študijnom tíme s Kristom, myseľ si naplň maximom vedomostí, ale srdce si nechaj čisté. Vzdelaný človek nemusí byť automaticky aj múdry. Naopak múdry človek vidí aj za prah vedomostí. Ostaň čistým ako dieťa a uvidíš, že všetky predošlé body dokážeš aplikovať a zároveň budeš aj pri štúdiu rásť v najväčšej škole ľudskosti. Neboj sa, zvládneš všetko, ak to chce Pán!

Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo.
/Mk 10, 14/

-lm-
Foto: ©Depositphotos.com/massonforstock, ©Depositphotos.com/yuryimaging

Nestíhate si prečítať všetky články, ale chcete zostať v obraze? Najjednoduchšie, čo môžete urobiť, je nechať nám svoj e-mail a my vám pošleme vždy čerstvý výber najdôležitejších textov o dianí v hudbe i spoločnosti.
Poďte na to:

Máte pre nás tip na dobrý článok zo sveta hudby alebo spoločnosti? Sem s ním! Najlepšie tipy radi spracujeme.