hľadáme hodnoty
v hudbe i spoločnosti

Ombudsmanka Mária Patakyová. FOTO TASR - Martin Baumann

Občianske práva Obmudsmanka: Niektoré profesie sú výškou materského príspevku diskriminované

M. Patakyová sa obracia na ÚS pre nerovnaký prístup k materskému.

Ombudsmanka Mária Patakyová sa pre nerovnaký prístup k materskému pre príslušníkov záchranných a bezpečnostných zložiek obracia na Ústavný súd SR.

Výška materského pre hasičov, policajtov, príslušníkov Zväzu väzenskej a justičnej stráže či vojakov je podľa nej nižšia ako v prípade rovnako alebo podobne zarábajúcich zamestnancov iných povolaní. Ministerstvo vnútra jej výzvu na zmenu neakceptovalo. TASR o tom informovala Michaela Pavelková z odboru komunikácie a protokolu Kancelárie verejného ochranu práv.

Ombudsmanka: Štát poskytuje rozdielne sociálne zabezpečenie

„Považujem za neprípustné, aby štát k jednej skupine ľudí pristupoval bez riadneho zdôvodnenia odlišne a v dôsledku takéhoto konania jej negarantoval dostatočné sociálne zabezpečenie. Som presvedčená, že práve odstraňovaním diskriminačných podmienok zo zákona môžeme urobiť krok k reálnej podpore rodinnej politiky,“ uviedla Patakyová.

Ministerstvo vnútra odmietlo návrh ombudsmanky na zmenu s argumentom, že by tak mohlo dôjsť k ohrozeniu bezpečnostných záujmov. „Nie je zrejmé, v čom by malo spočívať ohrozenie, ak by bola výška materského príslušníkov a príslušníčok zborov rovnaká, respektíve porovnateľná ako pri iných zamestnancoch a zamestnankyniach s rovnakými príjmami. To isté platí aj v prípade nerovností v prístupe príslušníkov – otcov – starajúcich sa o dieťa k dávke materské, pretože nárok na služobné voľno garantované majú,“ argumentovala Patakyová. Obe situácie sú podľa ombudsmanky protiústavné.

Rovnakú materskú by dosiahli, ak by sa dali dobrovoľne pripoistiť

Výška materského spomínaných profesií je podľa zákona nižšia ako pri podobne zarábajúcich zamestnancoch v iných profesiách. Výnimkou by bolo, ak by zarábali v rozhodujúcom období viac ako 3180 eur v hrubom.

Takúto mzdu však priemerní príslušníci zborov nedosahujú. „Nárok na rovnaké materské ako iní zamestnanci nemajú ani napriek tomu, že vo vzťahu k tejto požiadavke platia rovnako vysoké povinné odvody,“ upozornila verejná ochrankyňa práv.

Dosiahnuť porovnateľnú výšku dávky by bolo podľa Patakyovej možné len vtedy, ak by sa príslušníci zborov popri povinnom nemocenskom poistení v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia dali ešte dobrovoľne pripoistiť vo všeobecnom systéme sociálneho zabezpečenia. Následkom by však bolo „nepomerne vyššie odvodové zaťaženie“. To ombudsmanka nepovažuje za ústavne konformné riešenie.

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, ktorá vystúpila v sále parlamentu. FOTO TASR – Martin Baumann

Patakyová upozorňuje tiež na mužských príslušníkov zborov. „Veľká časť z nich totiž vôbec nemá nárok na materské z osobitného systému sociálneho zabezpečenia, napriek ich povinnému poisteniu. Podľa zákona nemôžu, na rozdiel on iných zamestnancov – otcov, poberať nemocenskú dávku, materské, v prípade, ak po dohode s matkou ich dieťaťa v krátkom čase po pôrode prevezmú osobnú starostlivosť o dieťa,“ vysvetľuje.

A to napriek tomu, že im zákonodarca na obdobie zabezpečovania tejto starostlivosti garantuje služobné voľno. Vzniknúť im môže len nárok na nižšiu dávku rodičovského príspevku.

Nestíhate si prečítať všetky články, ale chcete zostať v obraze? Najjednoduchšie, čo môžete urobiť, je nechať nám svoj e-mail a my vám pošleme vždy čerstvý výber najdôležitejších textov o dianí v hudbe i spoločnosti.
Poďte na to:

Máte pre nás tip na dobrý článok zo sveta hudby alebo spoločnosti? Sem s ním! Najlepšie tipy radi spracujeme.