hľadáme hodnoty
v hudbe i spoločnosti

Ilustračná snímka. FOTO TASR/AP

Reformy Máme jasný plán pre lepšie zdravotníctvo

Náklady na opatrenia, ktoré sú vyčíslené v reformnom pláne zdravotníctva, sa odhadujú na takmer štyri miliardy eur.

Výstavba a rekonštrukcia nemocníc, ako aj rozsiahle dobudovanie zariadení sociálnych služieb i ďalších kapacít následnej starostlivosti, výrazné zvýšenie počtu všeobecných lekárov a sestier sú hlavnými strategickými politikami a iniciatívami v oblasti zdravia v dokumente Moderné a úspešné Slovensko, z ktorého sa má zostaviť plán obnovy. Hovorí aj o potrebe definovania nároku pacienta na zdravotnú starostlivosť. Náklady na opatrenia, ktoré sú už vyčíslené, sa odhadujú na takmer štyri miliardy eur.

Zo zdravotných poisťovní odtiekli milióny eur

Reformný plán poukazuje na zlú reguláciu slovenského systému zdravotného poistenia, kde chýba konkurenčná súťaž ako hlavná výhoda pluralitného systému. Zlepšiť to má definícia nároku pacienta na hradenú starostlivosť, zavedenie prehľadných čakacích zoznamov pre všetky bežné a dôležité výkony, ako aj pravidlá narábania so zdrojmi z poistenia, ktoré sa nepoužili na zdravotnú starostlivosť. Materiál pripomína, že pre chýbajúce pravidlá súkromné poisťovne v minulosti vyplatili svojim akcionárom 440 miliónov eur.

V ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa materiálu chýba optimalizácia siete nemocníc na základe nároku pacienta, čo by zabezpečilo kvalitu starostlivosti a zefektívnilo procesy. Konštatuje, že mnohé sú zastarané s nevhodnou infraštruktúrou a medzi nemocnicami existujú výrazné rozdiely v kvalite poskytovanej starostlivosti. Neefektívnosť sa v nemocniciach sa má odrážať v nadmernom počte lôžok, pri dlhých hospitalizáciách a nižšej obsadenosti lôžok. Plán počíta s investíciami, ktoré je možné dokončiť do konca roka 2026, najmä s pripravenými projektmi výstavby troch a rekonštrukcie minimálne ďalších troch nemocníc.

Archívnej snímka z 15. septembra 2020 zdravotnícka pracovníčka počas ošetrenia pacienta s ochorením Covid-19. FOTO TASR/AP

Významnú medzeru v zaostávaní v primárnej zdravotnej starostlivosti je podľa reformného plánu potrebné uzatvoriť zvýšením počtu všeobecných lekárov o 600 s dôrazom na posilnenie ich kompetencií. Materiál reaguje aj na problém nedostatku zdravotných sestier, ktorý bude narastať. Hovorí o potrebe navýšenia ich počtu minimálne o 3600. Zároveň konštatuje, že ich platy vyjadrené ako násobok priemernej mzdy sú porovnateľné so zahraničím. Možnosti zvyšovania atraktívnosti ich práce sa preto majú hľadať aj v nefinančných aspektoch ako kompetencie či pracovné prostredie.

Zastaraná starostlivosť o duševné zdravie

Dokument upozorňuje aj na rýchle starnutie obyvateľstva a súvisiacu potrebu zlepšenia dostupnosti dlhodobej starostlivosti. Podľa neho je potrebné výrazne posilniť komunitnú a domácu zdravotnú a sociálnu starostlivosť, podporiť neformálnych opatrovateľov, ako aj kapacity v následnej zdravotnej starostlivosti. Podpora poskytovania zdravotnej starostlivosti v sociálnych službách má odbremeniť drahšie zdravotnícke zariadenia.

Investičný plán počíta so zariadeniami rôzneho typu, napríklad: 1700 miest v zariadeniach pre seniorov, 2400 miest v špecializovaných zariadeniach, 2000 miest v nových a transformovaných zariadeniach podporovaného bývania, nové kapacity denných stacionárov a iných komunitných zariadení dlhodobej zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

Materiál poukazuje aj na potrebu reformy akútnej zdravotnej starostlivosti, kde by sa malo investovať do telemedicínskych služieb a dobudovanie kapacity operačného strediska. Rovnako podčiarkuje nevyhnutnosť reformy starostlivosti o duševné zdravie, ktorá je na Slovensku zastaraná, ako aj reformu prevencie a podpory zdravia.

Nestíhate si prečítať všetky články, ale chcete zostať v obraze? Najjednoduchšie, čo môžete urobiť, je nechať nám svoj e-mail a my vám pošleme vždy čerstvý výber najdôležitejších textov o dianí v hudbe i spoločnosti.
Poďte na to:

Máte pre nás tip na dobrý článok zo sveta hudby alebo spoločnosti? Sem s ním! Najlepšie tipy radi spracujeme.