hľadáme hodnoty
v hudbe i spoločnosti

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská. ZDROJ - info.sk/TASR

Pomoc pre najodkázanejších Väčšia pomoc pre osoby so zdravotným postihnutím. Sami sa rozhodnú, či chcú jej služby

Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím má získať viac právomocí v oblasti zdravotníctva.

Vyplýva to z novely zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorú v piatok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

Komisár bude môcť po novom nahliadať do zdravotnej dokumentácie osoby so zdravotným postihnutím pri posudzovaní a monitorovaní dodržiavania jej práv, napríklad pri hospitalizácii či spôsobe výkonu liečby.

Súhlas na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky bude môcť získať komisár na účel posudzovania dodržiavania práv osoby so zdravotným postihnutím a pri monitorovaní dodržiavania jej práv. Rovnako tak budú môcť urobiť lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria alebo psychológovia so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia, ktorých poverí komisár.

Komisár overí, či nie sú voči osobám so zdravotným postihnutím porušované ľudské práva

Komisár či poverená osoba môžu do spisu nahliadnuť len v rozsahu nevyhnutnom na posudzovanie dodržiavania práv tejto osoby a na monitorovanie ich dodržiavania. Pred nahliadnutím do spisu o tom bude musieť informovať osobu so zdravotným postihnutím. Tá by mu mala poskytnúť informovaný súhlas, ak na to ale nie je spôsobilá, komisár sa má obrátiť na jej zákonného zástupcu.

Osoba so zdravotným postihnutím bude môcť v zmysle právnej úpravy aj zakázať nahliadanie do zdravotnej dokumentácie komisárovi aj ním poverenej osobe. Zákaz musí byť ale vyhotovený písomne a podpísaný touto osobou, ak na to nie je spôsobilá, tak jej zákonným zástupcom. Tento zákaz môže osoba či jej zástupca kedykoľvek odvolať.

Právna úprava má podľa predkladateľov odstrániť prekážku v činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v oblasti zdravotníctva a umožniť mu overiť, či u týchto osôb nedochádza k porušovaniu ich práv. Tvrdia, že zdravotná dokumentácia obsahuje údaje relevantné pre posudzovanie podnetov týkajúcich sa tzv. kvantity poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Napríklad ide o súhlas osoby s hospitalizáciou, liečbou, záznamy o použití obmedzovacích prostriedkov, záznamy o evidencii pitného režimu klientov, ako aj podmienky v zariadeniach. Upozornili ale, že komisár nie je oprávnený posudzovať podnety namietajúce tzv. kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, čiže konkrétne úkony vykonané lekárom, ako napríklad stanovenie diagnózy, stanovenie liečby či predpísanie konkrétneho lieku.

Novými pravidlami spĺňame napĺňame medzinárodné záväzky

Novelou by sa mali úplne alebo čiastočne implementovať medzinárodné záväzky a odporúčania v oblasti ľudských práv. Nová legislatíva by mala byť účinná od 1. apríla 2021.

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská ocenila prijatie novely. Zdôraznila, že má prispieť k odstráneniu častých problémov pri komplikovaných kontrolách dodržiavania ľudských práv a pri kontrolách dodržiavania zákona. Prispieť má podľa nej k riešeniu problémov, na ktoré dlhodobo poukazuje, a to najmä pri pacientoch v psychiatrických a psychologických liečebniach. Poznamenala, že títo často nevedia, či sa môžu odvolať, alebo či môžu odmietnuť súhlas s terapiou a kedy tak môžu urobiť. Vysvetlila, že cieľom zmeny nie je skúmať, či napríklad lekár predpísal pacientovi správny liek, ale či bola dodržaná liečba a podávanie lieku.

Nestíhate si prečítať všetky články, ale chcete zostať v obraze? Najjednoduchšie, čo môžete urobiť, je nechať nám svoj e-mail a my vám pošleme vždy čerstvý výber najdôležitejších textov o dianí v hudbe i spoločnosti.
Poďte na to:

Máte pre nás tip na dobrý článok zo sveta hudby alebo spoločnosti? Sem s ním! Najlepšie tipy radi spracujeme.