hľadáme hodnoty
v hudbe i spoločnosti

Ilustračná snímka. FOTO - Katarína Sedmáková, SHMU.sk

Zdravá voda Kvalitu pitnej vody si môžeme skontrolovať online

SHMÚ spúšťa stránku, ktorá ponúkne výsledky monitorovania podzemnej vody.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) spúšťa webovú stránku s názvom Výsledky monitorovania podzemnej vody. Tá poskytne širokej verejnosti databázu výsledkov kvalitatívneho monitorovania podzemnej vody za roky 2017, 2018 a 2019. TASR o tom informoval hovorca ústavu Ivan Garčár.

  „Interaktívna stránka umožňuje vygenerovať mapovú vizualizáciu staníc podzemnej vody (objektov štátnej hydrologickej siete monitorovania kvality vôd) so zobrazením výsledkov analýz znečisťujúcich látok vo vybranej stanici a porovnanie nameraných hodnôt s limitnými hodnotami podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,“ priblížil hovorca.

Vodu monitorujú v takmer 600 staniciach

Ako uviedol, selektívne výberové kritérium je merný objekt, ukazovateľ, respektíve skupina ukazovateľov, povodie, útvar podzemnej vody, rok, okres, chránená vodohospodárska oblasť.

„Veríme, že stránka je ďalším výrazným krokom k podrobnej informovanosti občanov o výsledkoch činnosti, ktorú má SHMÚ zakotvenú v zákone o štátnej hydrologickej a štátnej meteorologickej službe,“ uviedol Garčár. Dodal, že ambíciou ústavu je v roku 2021 rozšíriť sprístupnené údaje monitorovania kvality podzemnej vody za posledných päť rokov s možnosťou medziročného porovnania nameraných hodnôt.

SHMÚ monitoruje kvalitu podzemnej vody v takmer 600 objektoch štátnej hydrologickej site (467 sond a 124 prameňov). Vzorkovanie (meranie) kvality podzemnej vody ústav robí od roku 1982 jeden až štyrikrát ročne. Laboratóriá následne analyzujú široké spektrum parametrov (viac ako 200).

Nestíhate si prečítať všetky články, ale chcete zostať v obraze? Najjednoduchšie, čo môžete urobiť, je nechať nám svoj e-mail a my vám pošleme vždy čerstvý výber najdôležitejších textov o dianí v hudbe i spoločnosti.
Poďte na to:

Máte pre nás tip na dobrý článok zo sveta hudby alebo spoločnosti? Sem s ním! Najlepšie tipy radi spracujeme.