hľadáme hodnoty
v hudbe i spoločnosti

Ilustračný záber. FOTO: depositphotos.com

Vláda Nové kvóty pre slovenskú hudbu v rádiách

Kvóty pre slovenské hudobné diela vo vysielaní rádií by sa mal zmeniť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o vysielaní a retransmisii a zmene ďalších zákonov, ktorú predložilo Ministerstvo kultúry (MK) SR. Návrh legislatívnej úpravy v stredu schválila vláda.

Ďalšie zmeny majú zjednodušiť vysielanie reklamy a sponzoringu, rovnako sa má upraviť licenčné konanie.

„Cieľom navrhovanej právnej úpravy je deregulácia právneho prostredia rozhlasového vysielania, ktorá umožní transformáciu a konsolidáciu trhu, a teda umožní rádiám mať viacero programových služieb a lepšie využívanie frekvenčného spektra,“ osvetlilo návrh zmien ministerstvo.

V prípade kvót pre slovenské hudobné diela sa zmena týka výpočtu podielu zákonom stanoveného percenta vo vysielaní (25 percent pre súkromné rádiá, 35 percent pre rádiá RTVS).

Podiel sa má rátať z času medzi 6.00 h a 24.00 h

Navrhuje sa, aby sa uvedený percentuálny podiel nepočítal z celkového času vyhradeného vysielaniu hudobných diel za kalendárny mesiac, ale z času, v rámci ktorého sa zarátavajú slovenské skladby do stanoveného podielu, teda v čase medzi 6.00 h a 24.00 h.

Kvóty pre slovenské hudobné diela sa zmenia na základe výpočtu podielu zákonom stanoveného percenta vo vysielaní – 25 percent pre súkromné rádiá, 35 percent pre rádiá RTVS. FOTO: facebook.com/lukyhir

Ďalšie navrhované úpravy sa týkajú podielu reklamy v rozhlasovom vysielaní. Do maximálneho času denného vysielania, ktorý môže byť vyplnený reklamou – 20 percent v prípade súkromných rádií a tri percentá vo vysielaní rozhlasových služieb RTVS, by sa nemalo započítavať dlhšie reklamné oznámenie a ani výzva na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku.

Sponzoring už len na začiatku alebo len na konci

Zmeny sa majú týkať aj označenia sponzoringu programu či umiestňovania produktov v programe, po novom by ich už rádiá nemuseli uvádzať na začiatku i na konci, ale len na začiatku alebo len na konci programu.

MK v rámci legislatívnych úprav navrhuje už dlhšie avizované opatrenie vypustiť obmedzenie počtu licencií na vysielanie rozhlasových programových služieb, ktoré možno udeliť podľa zákona.

Novelizovaný zákon má mať účinnosť od januára 2021.

Nestíhate si prečítať všetky články, ale chcete zostať v obraze? Najjednoduchšie, čo môžete urobiť, je nechať nám svoj e-mail a my vám pošleme vždy čerstvý výber najdôležitejších textov o dianí v hudbe i spoločnosti.
Poďte na to:

Máte pre nás tip na dobrý článok zo sveta hudby alebo spoločnosti? Sem s ním! Najlepšie tipy radi spracujeme.