hľadáme hodnoty
v hudbe i spoločnosti

Biskup Štefan Sečka. FOTO: dieceza.kapitula.sk + úprava

Rozlúčka Biskup Štefan Sečka sa vrátil domov

V Spišskej Kapitule sa v utorok rozlúčili so zosnulým spišským diecéznym biskupom Štefanom Sečkom, ktorý zomrel 28. októbra vo veku 67 rokov.

V Katedrále sv. Martina slúžil pohrebnú svätú omšu za účasti najbližšej rodiny, kňazov a viacerých biskupov bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Stanislav Zvolenský. Informáciu ponúkla Tlačová kancelária KBS.

„Zomrel biskup Kristov služobník, správca Božích tajomstiev a otec všetkých veriacich v tejto diecéze. Je prirodzené, že máme žiaľ, tak sám Ježiš žialil a plakal, keď mu zomrel priateľ Lazár. Ale tento smútok nám pomáha prekonávať veľkonočná viera. Veď v biskupovi obklopenom jeho kňazmi a veriacimi je uprostred nás prítomný sám náš Pán Ježiš Kristus večný Veľkňaz,“ povedal v úvode pohrebnej svätej omše arcibiskup Zvolenský.

Bol nám blízky a milovaný

Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober vo svojej homílii uviedol, že zosnulý biskup Sečka sa vrátil do domu nebeského Otca v čase, ktorý je kruto poznačený pandémiou a prísnymi reštrikciami. Vstúpil do večnosti v období, kedy všetci spomínajú a s modlitbou vysielajú k Bohu prosby za blízkych zosnulých.

Biskup Štefan Sečka. FOTO: charita.sk

„A keďže pre mnohých z nás sa aj biskup Štefan Sečka stal blízkym a milovaným človekom, chceme našou modlitbou a účasťou na tejto Eucharistii i pohrebných obradoch vyjadriť Bohu vďaku za jeho život a službu kňaza i biskupa,“ povedal košický arcibiskup.

Pripomenul jeho „životnú púť“ a úlohy, ktoré mu počas nej boli zverené. „Z lásky ku Kristovmu krížu vedel náš Štefan úprimne milovať i odpúšťať,“ dodal.

Poďakoval všetkým, ktorí stáli pri biskupovi Sečkovi v posledných mesiacoch života. K slovám vďačnosti a pozdravom pridal i kondolenciu slovenského kardinála Jozefa Tomka.

Prítomní si vypočuli časť testamentu

V závere smútočnej liturgie zazneli príhovory a telegram, ktorý poslal v mene pápeža Františka k úmrtiu biskupa vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin.

Prihovoril sa aj prešovský arcibiskup metropolita a predseda Rady hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku Ján Babjak, bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský a diecézny administrátor Spišskej diecézy Ján Kuboš, ktorý okrem iného prečítal aj niekoľko slov z testamentu zosnulého biskupa Sečku.

Po svätej omši bolo telo zosnulého biskupa pochované na cintoríne na Kapitule. Spišský diecézny biskup Štefan Sečka zomrel 28. októbra v levočskej nemocnici. Trpel vážnou chorobou srdca a bol diabetik. Zomrel na následky týchto chorôb.

Prezident Slovenskej katolíckej charity

Od novembra 2002 stál na čele Slovenskej katolíckej charity. O rok neskôr ho KBS menovala za predsedu Rady pre pastoráciu v zdravotníctve a v Slovenskej katolíckej charite, ako aj v Komisii pre klérus, konkrétne v Subkomisii pre permanentnú formáciu. Pôsobil ako odborný asistent na Katedre katechetiky a pedagogiky na Katolíckej univerzite, Teologickej fakulte, Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí. Štvrtého augusta 2011 bol Svätým Otcom Benediktom XVI. vymenovaný za spišského diecézneho biskupa. Úrad kánonicky prevzal 10. septembra 2011.

Nestíhate si prečítať všetky články, ale chcete zostať v obraze? Najjednoduchšie, čo môžete urobiť, je nechať nám svoj e-mail a my vám pošleme vždy čerstvý výber najdôležitejších textov o dianí v hudbe i spoločnosti.
Poďte na to:

Máte pre nás tip na dobrý článok zo sveta hudby alebo spoločnosti? Sem s ním! Najlepšie tipy radi spracujeme.