hľadáme hodnoty
v hudbe i spoločnosti

P. Rastislav Dluhý: Mária je ako hlas sólistu

Cez Vianoce sa môžeme snažiť prisvojiť si Máriin chválospev, chválospev Anjelov aj Simeonov chválospev, píše páter Rastislav Dluhý. 

Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu

Vždy, keď sa má na scéne ľudských dejín prejaviť alebo ukázať ich autor a dirigent, Boh, predchádzajú ho anjelské fanfáry a spevy. Obdobie Vianoc je celé rozospievané. Evanjelista Lukáš zaradil do svojho evanjelia tri chválospevy, ktoré sú spojené s radosťou, že Boh vstupuje a vstúpil do dejín (Máriin Magnifikat, chválospev anjelov Gloria in excelsis Deo a chválospev Simeona Nunc diminitis). V týchto chválospevoch máme zárodok vianočnej liturgie. Liturgia, čiže oslava Boha, nás robí súčasníkmi udalostí, ktoré slávime. Môžeme povedať, že vďaka liturgii nás dvetisíc rokov od udalostí spásy nedelí, ale skôr spája.

Máriin chválospev Magnifikat je nový pohľad na Boha, na svet a na dejiny. Príchodom Mesiáša sa všetko javí v novom svetle. Tento chválospev zachováva v priebehu celých storočí neporušené tajomstvo a úžas toho toľko očakakávaného okamihu. Tento okamih sa už nikdy nezopakuje, v ňom sa prešlo od proroctva k splneniu a v ňom dejiny začali novú epochu. Máriin chválospev je istým druhom predohry k evanjeliu. Tak ako v predohre k lyrickým operám sú v nej naznačené motívy a hlavné árie, ktoré v celej šírke zaznejú neskôr v priebehu deja.

Mária začína tým, že vyjadrí, v akom stave je jej duša: “Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.” Mária potom spieva o tom, ktorý je Svätý. Mária sa nekrúti okolo seba a svojich myšlienok, ale s úžasom sa pozerá sa na Boha. Všetko krásne a veľké pripisuje len jemu, nič sebe.

Mignifikat neodznel iba jediný raz v záhrade Hebronu, ale bol vložený na všetky storočia do úst Cirkvi. Mária je ako hlas sólistu, ktorý začína ako prvý spievať nápev a potom musí spievať spevácky zbor. Cez Vianoce sa môžeme snažiť prisvojiť si Máriin chválospev, chválospev Anjelov aj Simeonov chválospev. Je to čas, aby sme sa na seba, na svet a na dejiny pozreli novými očami. Mária, Boží sólista, zbor chváliacich, anjeli a prorok Simeon nás budú opäť učiť spievať novú pieseň.

P. Rastislav Dluhý CSsR

Páter Rastislav Dluhý CSsR je kňaz, člen rehole redemptoristiv, ľudový misionár a člen spoločenstva Rieka života

Nestíhate si prečítať všetky články, ale chcete zostať v obraze? Najjednoduchšie, čo môžete urobiť, je nechať nám svoj e-mail a my vám pošleme vždy čerstvý výber najdôležitejších textov o dianí v hudbe i spoločnosti.
Poďte na to:

Máte pre nás tip na dobrý článok zo sveta hudby alebo spoločnosti? Sem s ním! Najlepšie tipy radi spracujeme.