hľadáme hodnoty
v hudbe i spoločnosti

Zničený životom? Týchto 5 myšlienok je pre teba!

Si v kolobehu povinností a nevládzeš? Nevieš spomaliť každodenný kolotoč?

Situácia, ktorú pozná každý z nás. Povinnosti ťa zahnali do kúta, kolotoč života sa krúti stále rýchlejšie a ty nevládzeš. Máš pocit, že z tohto sa už nedostaneš. Nech však prežívaš akékoľvek obdobie a zažívaš akékoľvek skúšky, nemusíš zúfať – existuje z toho cesta von.


Zničený životom? Nie s Bohom! Tu je 5 potvrdení, že je to tak.

©Depositphotos.com/alphaspirit
Zničený životom?

5 myšlienok pre zničených životom

1.
Boh na teba nedopustí väčšiu skúšku, než dokážeš zniesť. Znáša ju s tebou.
„Keď som slabý, vtedy som silný.“
/2 Kor 12, 10b/

2.
Majákom v ťažkých dňoch je Kristova láska. Nedovoľ žiadnemu dňu, aby si na ňu zabudol. Inak zabudneš na to, že ťa hreje a posilňuje aj v náročných situáciách!
„Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? (…) Ani smrť ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.“
/Rim 8, 35, 38b-39/

3.
Keď sme vyčerpaní, môže sa nám stať, že zabúdame na podstatné a spoliehame sa iba na seba. Vtedy nás život môže naozaj pribiť k zemi. Iba svojimi silami nezmôžeš nič! Denne sa obracaj k Pánovi a vytvor mu miesto v každom – i ľudsky nezvládnuteľnom – momente. Ak si srdce necháš čisté, život ťa nezdolá. Získaš nový.
„Hľa, Pánova ruka nie je prikrátka, žeby nezachránil, a jeho ucho nie je zaľahnuté, žeby nepočul. Ale vaše hriechy sú priehradou medzi vami a vaším Bohom a vaše viny zakryli jeho tvár pred vami, že nečuje.“
/Iz 59, 1-2/

4.
To, čo robíš, rob s láskou a stane sa to pre teba ľahším. Ži s nádejou a vzlietneš ponad ťažkosti!
„Ten, čo orie, má orať v nádeji, a kto mláti, tak v nádeji, že dostane z úrody.“
/1 Kor 9, 10/

5.
Bez cesty spod balvanu ťažkostí sa ocitneš, keď zostaneš sám. S Bohom sa ti to však nestane.
„A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“
/Mt 28, 20/

Foto: ©Depositphotos.com/ikurucan (perex), ©Depositphotos.com/alphaspirit

Nestíhate si prečítať všetky články, ale chcete zostať v obraze? Najjednoduchšie, čo môžete urobiť, je nechať nám svoj e-mail a my vám pošleme vždy čerstvý výber najdôležitejších textov o dianí v hudbe i spoločnosti.
Poďte na to:

Máte pre nás tip na dobrý článok zo sveta hudby alebo spoločnosti? Sem s ním! Najlepšie tipy radi spracujeme.