hľadáme hodnoty
v hudbe i spoločnosti

Oprava kanalizácie v Košiciach. FOTO TASR - František Iván

Samospráva Slovensko pozná sumu, ktorú potrebuje na splašky

Plán rozvoja kanalizácií v slovenských obciach počíta s ich dobudovaním na 85 percent do roku 2027.

Na výstavbu kanalizácie pre samosprávy nad 2000 obyvateľov bude potrebných 635 miliónov eur. Malo by tak ísť o 85-percentné vybudovanie stokovej siete v aglomerácii. Vyplýva to z plánu rozvoja verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021 – 2027. Zverejnený je v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

Za prioritu si plán kladie vybudovanie kanalizácií v samosprávach nad 2000 a nad 10.000 obyvateľov. Výstavba čistiarní odpadových vôd v obciach do 2000 obyvateľov bude iba v prípade, ak tam už je vybudovaná stoková sieť minimálne na 80 percent.

Kanalizácia chýba najmä na juhu Slovenska

Prioritou je aj vybudovanie kanalizácie v chránených vodohospodárskych oblastiach (CHVO). Financie na dobudovanie sa tam odhadujú na 57,3 milióna eur. Ide napríklad o tie oblasti, v ktorých sú veľkokapacitné zdroje podzemných vôd, ako napríklad CHVO Žitný ostrov.

Pre samosprávy, ktoré už majú vybudovanú časť čistiarne odpadových vôd, sa odhadujú finančné prostriedky do výšky 6,4 milióna eur. „Ostatné kanalizačné systémy (obce) budú riešené priebežne, postupne a individuálne,“ uvádza sa v pláne.

V okresoch Bratislava, Poprad a Košice je na verejnú kanalizáciu napojených 90 až 100 percent obyvateľov, vyplýva z údajov ku koncu roka 2018. V okresoch Martin, Trnava, Ružomberok, Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Trnava a Šaľa je pripojených 80 až 90 percent ľudí. Menej ako 40 percent ľudí je napojených na kanalizáciu v okresoch Komárno, Trebišov a Krupina.

Nestíhate si prečítať všetky články, ale chcete zostať v obraze? Najjednoduchšie, čo môžete urobiť, je nechať nám svoj e-mail a my vám pošleme vždy čerstvý výber najdôležitejších textov o dianí v hudbe i spoločnosti.
Poďte na to:

Máte pre nás tip na dobrý článok zo sveta hudby alebo spoločnosti? Sem s ním! Najlepšie tipy radi spracujeme.